Naomi - praktijk voor pastorale therapie in Friesland

Home
Wat is...
Waarvoor
Visie
Naomi
Wie ben ik
Kosten
Contact
Links

De naam Naomi

Naomi is een Hebreeuwse naam en betekent "de lieflijke". De vrouw Naomi komen we tegen in het Bijbelboek Ruth. Het is het verhaal van mensen, die een weg zoeken door het leven en denken goede wegen te bewandelen en daarin toch zwaar teleurgesteld worden. Ze moeten inzien, het leven niet altijd zo gaat, zoals ze hoopten.

In dit verhaal komt er ondanks de verbittering van Naomi ("noem mij maar Mara" = bitterheid) een weg naar blijdschap en toekomst! Het laat zien hoe relaties een belangrijke rol spelen en hoe met name Naomi en haar schoondochter Ruth in relatie tot elkaar en tot God staan.

In dit verhaal leren we God kennen als een God, die ondanks alles blijft omzien naar zijn volk en naar elk mens persoonlijk. Zelfs als die mens zich op Hem richt vanuit de verbittering en jammerklacht. Het is een God, die een verlossingsplan heeft voor zijn volk en voor ieder als individu.

De geschiedenis van Naomi en Ruth is een verhaal van mensen van alle tijden. Misschien geldt het ook voor jou, als je jezelf door problemen en verdriet of pijn steeds meer in de knel voelt zitten. Vanuit oprechte betrokkenheid wil ik jou helpen stappen te zetten naar een meer hoopvolle toekomst.

Hongersnood, gebrek aan en het vinden van geluk door gerst en tarwe is een belangrijk element in dit verhaal. De korenaar is een symbool voor Christus als Het brood des levens en het teken van vrucht dragen.