Naomi - praktijk voor pastorale therapie in Friesland

Home
Wat is...
Waarvoor
Visie
Naomi
Wie ben ik
Kosten
Contact
Links

De visie van pastorale hulp.

Mijn visie is, dat ziel (het denken, voelen, handelen), geest (intuïtie, geweten en Heilige Geest) en lichaam een eenheid vormen en elkaar beïnvloeden. Problemen hebben vaak niet alleen invloed op de psyche, de omgeving of het lichaam, maar ook op de beleving van geloof en zingeving.

Een voorbeeld: iemand die te maken heeft met depressiviteit of een verlies ervaring kan vragen hebben. Dit kunnen vragen zijn als: waarom overkomt dit mij? Waarom dit lijden? Waarvoor leef ik nog? Waarom laat God dit toe?

Ik vind het belangrijk om naast praten over psychosociale of psychische problemen ruimte te bieden om in gesprek te kunnen gaan over bovengenoemde vragen. Of over vragen die te maken hebben met de zin van het leven, geloof, Godsbeeld, schuld en vergeving of gebondenheid.

Mijn uitgangspunt voor hulpverlening is het mensbeeld, zoals God dat heeft bedoeld. Je bent voor mij niet zo maar een cliënt, maar een door God geschapen, geliefd, uniek en speciaal persoon. Door de hulp kan jij veranderen en tot herstel komen en daardoor meer worden zoals je in wezen bent bedoeld.

De inzichten en technieken die in de therapie worden toegepast komen uit verschillende stromingen en zijn of meer cognitief of juist ervaringsgericht. Wat wordt gebruikt, hangt van jou af en van de aard van de problematiek.

De Bijbel is van dit alles mijn basis. Welke ruimte dit inneemt in de hulpverlening is afhankelijk van jouw wensen.
Je hoeft geen christelijke levensovertuiging te hebben.